Praplėsk sąmonės
ribas

Savirealizacija yra ne tik tavo asmeninė, bet ir bendra visos Visatos kelionė

KAS tu?

Džiaugsmas

Vidinis tyras džiaugsmas, tai ilgalaikis ir nuolatinis malonumas, nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių, gimstantis iš vidinės pusiausvyros, pozityvaus mąstymo ir dėkingumo už tai, kas jau yra.

Natūralus džiaugsmas nereikalauja nuolatinio priklausymo nuo išorinių daiktų, žmonių ir situacijų. Jis pabunda iš vidinės ramybės gelmių ir ypatingai pražįsta, kai  susitaikome su viskuo kas vyksta, be jokio vidinio pasipriešinimo. O tuomet prisiimame atsakomybę už pokyčius. Tai reiškia gebame matyti ir priimame tikrovę, kaip gyvą žaidimą duotame momente ir tampame sąmoningais gyvenimo žaidėjais.

Laisvė

Tai yra kūrėjo sąmonė. Kai  savistabos pagalba išugdome gebėjimą sąmoningai mąstyti, pasirinkti, planuoti ir valdyti savo mintis, žodžius ir veiksmus.

Kiekvienas žmogus laisvas tuo mąstu, kiek jis suvokia savo veiksmų priežastis ir pasekmes, yra atviras pačiam sau ir suvokia pasaulį ne kaip matricą, kurioje yra įkalintas, o kaip mokyklą, kurioje patiria savo evoliucinį augimą.

Laisvas žmogus geba analizuoti informaciją, priimti sprendimus ir kurti idėjas nesusitapatinant su savo asmenybe, bet tuo pačiu leidžia sau pažinti save kaip būtybę, suprasti sielos norus, gyvenimo misiją, prisiminti vertybes ir tikslus.

Tiesa

Gyvenimas iliuzijoje gali stipriai įtakoti įsitikinimus ir pagal tai neteisingus mūsų veiksmus, kurie įkalina įtemptoje egzistencinės kančios būsenoje, vėliau neišvengiamai atnešdama neigiamas pasekmes tiek tau, tiek man, tiek visam pasauliui.

Žinojimas ir tikrovės suvokimas suteikia galimybę jausti kokius žingsnius, su kuo ir kur turime žengti, kad mūsų ir aplinkinių gyvenimas, bei sąmonė plėstūsi šviesoje.

Esatis

Būsena, kai žmogus tampa atviras dabarties momentui, atsiskiria nuo minčių ir emocijų srauto (kurios susietos su praeitimi arba ateitimi). 

Tai nėra protinė ar emocinė patirtis, tai yra dvasinė būsena. Ši sąmonės būsena leidžia giliau suprasti gyvenimą, paleisti stresą ir įsileisti vidinę ramybę, gilinti suvokimą apie save, aplinką ir visą Visatą.

Tyla

Vidinė tyla mums leidžia atkreipti dėmesį į savo mintis, jausmus ir gilina tikrovės suvokimą. Padeda suprasti save, aplinką ir geriau valdyti emocinę bei psichologinę pusiausvyrą. 

Vidinė tyla, tai nėra garso, minties ar jausmų nebuvimas, tai yra gebėjimas girdėti, matyti ir jausti be susitapatinimo su pojūčiais. 

Vidinę tylą mes kultyvuojame kiekvienos sąmoningos praktikos metu, net ir tuomet, kai aplinkoje skamba muzika. Gydanti muzika panardina į gilaus atsipalaidavimo būseną, kurioje mus užlieja tyla ir ramybė.

Meilė

Tai savęs, aplinkinių ir situacijų priėmimas be sąlygų ar lūkesčių nepriklausomai nuo elgesio, pasiekimų ar kitų veiksnių. Gebėti matyti gryną tiesą, tačiau vistiek mylėti karštai – didis ir labai gilus gyvenimo suvokimas.

Tyra meilė gyvenimui pabunda, kai išeinam iš siauro dualaus pasaulio pažinimo ir gebam pamatyti pasaulį kaip visumą suvokiant, jog  sunkumai, iššūkiai ar netektys turi svarbią vietą ir prasmę didesniame, viską apimančiame gyvenimo kontekste. Ši suvokimo forma padeda išvengti paviršutiniško gyvenimo vertinimo “juoda arba balta”, ir leidžia matyti gyvenimo įvykius kaip dalį sudėtingo visuminio įvykių tinklo esmę.

Muzikoje gali išgirsti tylą. Tyloje gali išgirsti savo sielos muziką.

Muzika  kupina tylos, o tyla kupina sielos muzikos.

Pirkinių krepšelis